เครื่องคิดเลขออนไลน์

เลือกใช้ได้เลย มีทั้งแบบเครื่องคิดเลขธรรมดาและเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และมัลติฟังชั่น คำนวนได้ทั้งเลขยกกำลัง หรือตรีโกณมิติ และอื่นๆ


เครื่องคิดเลขมัลติฟังค์ชั่น

เลขยกกำลัง ให้กดตรงปุ่ม ^ เช่น 2 ยกกำลัง 3 ก็ต้องกด 2 ^ 3 แล้วกด = ก็จะได้คำตอบคือ 8

หารากที่สอง สแควรูท ให้กดเลขที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม sqrt เช่น กด 25 แล้วกด sqrt ก็จะได้คำตอบคือ 5

หาตรีโกณมิติ sin cos tan ให้กดเลของศาที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม sin หรือ cos หรือ tan เช่น กด 90 แล้วกด sin ก็จะได้คำตอบคือ 1

--- Advertise ----เครื่องคิดเลขแบบพื้นฐาน กดคิดเลขทันใจเครื่องคิดเลขแบบดูย้อนหลังรวมถึงการแปลงเลขฐานต่างๆได้ เช่นฐาน 10 เป็นฐาน 2เครื่องคิดเลขมัลติฟังค์ชั่น

เครื่องคิดเลขง่ายๆ


--- Advertise ----

เครื่องคิดเลข คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยคำนวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็ว ส่วน เครื่องคิดเลขออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานในด้านต่างๆ มีทั้งแบบเครื่องคิดเลขธรรมดาจนถึงเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์แบบคาสิโอ ก็มีค่ะ

เครื่องคิดเลข คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับดำเนินการคณิตศาสตคร์พื้นฐาน โดยเครื่องคิดเลขแบบโซลิดสเตตเครื่องแรกผลิตขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 ซึ่งสร้างโดยใช้หลักการของเครื่องมือคำนวณในประวัติศาสตร์ อย่างเช่นลูกคิดที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตกาล และเครื่องคิดเลขเชิงกลที่ประดิษฐ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้น เครื่องคิดเลขมีพัฒนาการควบคู่ไปกับคอมพิวเตอร์แอนะล็อกในสมัยนั้น และเครื่องคิดเลขขนาดกระเป๋าเริ่มจำหน่ายในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970


แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ค่ะ อยากให้มีเครื่องคิดเลขอะไรเพิ่มเติม บอกได้จ้า

เครื่องคิดเลขออนไลน์